-

VÄLKOMMEN
CHOKLADSKOLAN
KURSER
CHOKLADFACKHANDEL
NORA STAD & LOGI

-

Integritetspolicy

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för Nora Chokladskola AB (org. nr 556942-4020), nedan kallat Företaget, är firmatecknare och vd Ingela Svedbro.

Varför vi behandlar personuppgifter

Företaget behandlar personuppgifter för att:
– Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund vid beställning av varor och tjänster
– Följa gällande bokföringslag och annan lagstiftning
– Skicka information och erbjudanden i utskick via e-post och se lässtatistik från dessa

Vilka personuppgifter vi behandlar

– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Personnummer (vid köp mot faktura)
– e-postadress

Specifikt för utbildningar

– Allergiinformation
– Kursdatum
– Kursens namn
– Deltagarhistorik (tidigare kursdeltagande)

Specifikt för webbutiken

– Uppgifter om dina köp
– IP-adress och information om hur du använder vår webbplats

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det, med nedanstående undantag.
– Namn, adress och köpets innehåll: CÖ Redovisning AB samt inkassoföretag (i förekommande fall)
– Personnummer: Bisnode (kreditupplysning)
– IP-adress: Google Analytics (användarbeteenden på webbplatserna)
– e-postadress: MailChimp (nyhetsbrev)
– Namn, adress, e-post och telefonnummer: DHL
– Uppgifter som rör kortbetalning/direktbetalning: Payson

Skydd av dina personuppgifter

Företaget har en väl skyddad IT-miljö med brandvägg, lösenordsskyddade datorer (Mac) med krypterade hårddiskar samt lösenordsskyddade databasprogram (Filemaker). Även samtliga webbtjänster såsom DHL Multishipping, Payson samt Bisnode är lösenordsskyddade och krypterade. www.marron.se och www.chokladskolan.com är krypterade med SSL.

Så länge sparas dina personuppgifter

Mail

Mail som rör beställningar från MARRON raderas efter 3 månader. Dito som rör kursbokningar raderas efter 6 månader då tidspannet kan vara så långt från bokning till kurstillfället.

Kundregister

Nora Chokladskola har defacto inget kundregister utöver det arkiv av verifikationer som bokföringslagen kräver. Sådant som exempelvis kundens preferenser, vanor, kreditvärdighet lagras alltså ej.

Bokningsregister

Uppgifter i bokningsregistret äldre än 3 år raderas ur databasen

Dina rättigheter

Du har rätt att av begära:

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Radering av dina personuppgifter

På din begäran raderar vi dina personuppgifter, undantaget de fall när lagkrav förbinder oss att spara viss information under en specifik period. (Exempelvis bokförings- och skattelagstiftning)

Begränsning av behandling

Du kan invända mot viss typ av behandling varpå vi anpassar våra ändamål.

Kontaktuppgifter

För mer information om hur Företaget hanterterar personuppgifter – använd kontaktuppgifterna nedan:
Nora Chokladskola AB
Hagbyvägen 26
713 30 Nora
0587 - 47 47 40
info@chokladskolan.comNora Chokladskola  ·  bokning@chokladskolan.com
070-319 34 64  ·  Chokladstudio: Hagbyvägen 26, 713 30 Nora
 

Nyhetsbrev


MARRON
chokladfackhandel AB

MARRON

 

Kökspartner: Ballingslöv

Ballingslöv